Tüm Özelimiz, Facebook, Watsapp İnc Ve Bunların İstediği Diğer Şirketler Arasında Gidip Gelecek mi ?

YILMAZ
747 views

Son zamanlarda gündemde olan WhatsApp Gizlilik Sözleşmesinin olumsuz
eleştirilmesi söz konusu olup aslında konuya hakkaniyetli olarak bakmak gerekiyor.
Facebook şirketler grubunun bir üyesi olan WhatsApp Inc. ile diğer şirketler arasında veri alışverişi olmasında aydınlatmanın yapılması ve buna bağlı olarak rızanın verilmesi istenmektedir. Malumunuz verilerin temini ve muhafazası ile ihtiyaç halinde silinmesi konusunda ilgili kişi bilgilendirilmek isteyecektir. Bu sebepledir ki WhatsApp Inc. da ilgili kişilerin bilgilendirilmesi ve bu kişilerin gizlilik sözleşmesini imzalaması için 8 Şubat 2020 tarihine kadar süre verilmiştir. Verilerin paylaşıldığı Facebook şirketleri kısa bilgi verecek olursak;


Onavo Protect : Facebook’un İsrail merkezli VPN uygulaması
Onavo’yu 2013 yılında bünyesine katmıştır. 6 Mayıs 2019 tarihinden itibaren hem iOS’a hem de Android’a olan desteği ve güncellemeleri kaldırmıştır.
● Facebook Payments Inc. & Facebook Payments International Limited :
Facebook Ödemeleri

Facebook Ödemeleri, Facebook, Inc. şirketinden ayrı bir şirkettir. Facebook Ödemeleri, bazı durumlar haricinde, bilgilerinizi Facebook, Inc. ve diğer ilişkili şirketler dahil hiç kimseyle paylaşmaz.
Paylaşılan durumlar:
■ Kişisel Bilgilerinizi, ana şirket olan Facebook, Inc. dahil olmak üzere Facebook
Ödemeleri dışında hiç kimseye satmaz veya kiralamaz. Bu bilgileri sadece
ödemenizin işlenmesi için gerekli olduğunda veya bir mahkeme celbi ya da
bağımsız denetime yanıt vermek gibi yasal bir gereklilik durumunda verilir. Bu
bilgileri alan herkesin onları yalnızca bu amaçlarla kullanmalarını talep ederler.
■ Ödemenizi işlemek,
■ Ödeme hesabınızın devamlılığını sağlamak veya
■ Dolandırıcılık, güvenlik ve teknik sorun konularını tespit etmek, önlemek veya
başka şekilde çözümlemek.
Facebook, Inc. şirketinden bu bilgileri sadece bu amaçlarla kullanılmasını talep ederler.

Verilerin İşlenmesi İçin Yasal Dayanak:
■ Facebook Payments International Topluluk Ödeme Koşullarını yerine getirmek ve
bu koşullarda belirtilen hizmetleri sunmak için gerekli olduğu hallerde;
■ Yasal yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli olduğu hallerde;
■ Kamu yararının gerektirdiği hallerde ve
■ Kişisel verilerin korunmasını gerektiren menfaatlerinizin veya temel hak ya da
özgürlüklerinizin önüne geçmediği sürece; kullanıcılarımıza ve ortaklarımıza
yenilikçi, kişiselleştirilmiş, güvenilir ve kârlı bir hizmet sunma yönündeki
menfaatlerimiz dahil olmak üzere meşru menfaatlerimizin (ve başkalarının
menfaatlerinin) gerektirdiği ölçüde.

● Oculus : Uygulama ve oyun mağazası

Facebook Technologies’in ilgili koşullarda açıklanan sipariş, alışveriş veya indirme
amaçlarıyla kişisel bilgilerinizi işlediği ölçüde (ve bu Koşullar kapsamında verilen siparişlerle bağlantılı olarak toplanan kişisel bilgilerle ilgili olarak) Facebook Inc. (“Facebook Inc.”) Mağaza için veri denetleyicisi olacaktır. Facebook’a (veya üçüncü şahıs bir ödeme işlemcisine) ödemenizi ve bununla ilgili bilgileri işleme ve saklama yetkisi vermiş olursunuz. Örneğin, İlave Oculus Veri İlkesi veya Oculus Gizlilik İlkesi (uygun durumlarda) uyarınca, Facebook Inc. kişisel bilgilerinizi üçüncü taraf bir işleyiciye (ödeme ve kargo işlemleri dahil olmak üzere) iletebilir veya Mağazada bir konuk olarak bilgi gönderdiğiniz ya da sipariş verdiğinizde, Facebook Inc. bu bilgileri siparişinizin işlenmesi, destek sunulması ve Facebook Inc. veya iştiraklerinden almayı seçtiğiniz pazarlama mesajlarıyla bağlantılı olarak saklayabilir.

● WhatsApp Inc. ve WhatsApp Ireland Limited

Avrupa Bölgesi’nde ikamet ediyorsanız, Hizmetler size WhatsApp Ireland Limited tarafından bu
Hizmet Koşulları ve Gizlilik İlkesi kapsamında sunulur.
Facebook Ürünleri; WhatsApp, Oculus Ürünleri (bir Oculus hesabı kullanıldığında) ve
CrowdTangle’a ait web siteleri, ürünler veya uygulamalar da dahil olmak üzere hepsi
birbirinden farklı ve bağımsız hizmet koşullarına ve gizlilik ilkelerine tabi olan ve Facebook Şirketleri tarafından sağlanan diğer ürünler ile birlikte Facebook Şirketi Ürünleri’ni oluşturur.


Facebook şirketler ailesine 2014 yılında katıldı. Facebook şirketler ailesinin bir parçası olan WhatsApp, bu şirketler ailesinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşır. Hizmetlerimizin ve bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden alınan bilgileri kullanabilir ve bu şirketler de Whatsapp’ın onlarla paylaşılan bilgileri kullanabilirler. Altyapı ve yayın sistemlerini iyileştirmeye, Whatsapp’ın veya bu şirketlerin sunduğu hizmetlerin nasıl kullanıldığını anlamaya, sistemleri güvende tutmaya ve istenmeyen içerik, kötüye kullanım veya ihlal davranışlarıyla mücadele etmeye yardımcı olmak buna dahildir. Facebook ve
Facebook ailesindeki diğer şirketler de, hizmetlerindeki deneyimlerinizi iyileştirmek için Whatsapp’tan aldıkları bilgileri kullanabilir. Ürün tavsiyelerinde bulunmak (ör. arkadaş, bağlantı veya ilgi çekici içerik önerileri) veya sizinle alakalı teklif ve reklamlar göstermek buna örnek olarak verilebilir. Bununla birlikte, WhatsApp mesajlarınız Facebook’ta diğer kişilerin görebileceği şekilde paylaşılmaz. Hatta Facebook, WhatsApp mesajlarınızı hizmetleri yürütmeyi ve sunmayı kolaylaştırmak dışında başka hiçbir amaçla kullanmaz.

Devir, Kontrol Değişikliği ve Aktarım: Gizlilik İlkesi kapsamındaki tüm hak ve yükümlülükleri; bir şirket birleşmesi, şirket satışı, yeniden yapılanma veya varlıkların satışı ya da yasa veya diğer bir hükmün işletilmesi ile bağlantılı olarak herhangi bir iştiraklerine serbest bir şekilde devredilebilir ve Whatsapp,

Yasalar ve Bilgilerin Korunması: Şunlardan herhangi birinin makul oranda gerekli olduğuna iyi niyet çerçevesinde inanılması durumunda bilgilerinizi toplayabilir, kullanabilir, saklayabilir ve paylaşabilir: (a) yürürlükteki yasa veya düzenlemelere, yasal işlemlere veya devlet taleplerine yanıt verilmesi; (b) potansiyel ihlallerin soruşturulması dahil olmak üzere, “Whatsapp Koşulları”nın ve yürürlükteki diğer koşul ve ilkelerin uygulanması; (c) dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin, güvenlik sorunlarının veya teknik sorunların tespit edilmesi, soruşturulması, önlenmesi ve çözülmesi veya (d) Whatsapp kullanıcılarının, WhatsApp’ın, Facebook şirketler ailesinin veya başkalarının haklarının, mülkiyetinin ve emniyetinin
korunması.

● CrowdTangle: Sosyal analitik platformu

CrowdTangle Kullanıcılarının bilgilerini, aşağıda belirtildiği gibi, önceden haber vermeksizin belirli üçüncü taraflarla paylaşıyor:
❏ Paylaşılan Gösterge Tabloları: Bir CrowdTangle Kullanıcısı, paylaşılan bir gösterge
panosunu etkinleştirdiğinde, bu kişi, başkalarının CrowdTangle Kullanıcılarının adı,
e-posta adresi veya hesaplarıyla ilişkili diğer bilgiler gibi bilgileri görmesini sağlar.
❏ Facebook Şirketleri: Hangi hizmetlerin kullanıldığına bağlı olarak, bilgileri Facebook
Şirketleri ile paylaşıyor.
❏ Yetkili üçüncü taraf satıcılar ve hizmet sağlayıcıları: E-posta dağıtımı, iş analizi,
pazarlama ve veri işleme dahil olmak üzere özel hizmetlerde CrowdTangle’a
yardımcı olan üçüncü taraf satıcılar ve hizmet sağlayıcılarla bilgi paylaşır.
❏ Yasal amaçlar: Mahkeme celplerine, mahkeme emirlerine, yasal süreçlere, kanun
uygulama taleplerine, yasal taleplere veya hükümet soruşturmalarına yanıt vermek,
dolandırıcılığı tespit etmek ve iştirakleri CrowdTangle’ın haklarını, çıkarlarını,
güvenliğini ve güvenliğini korumak ve savunmak için bilgileri ifşa edebilir. , kullanıcılar veya halk.
❏ İş transferleri: Bir web sitesinin satışı, birleşme, konsolidasyon, varlık satışı gibi
önemli bir kurumsal işlemle bağlantılı olarak veya beklenmedik bir iflas durumunda
bilgi paylaşabilir.
❏ İzin vermeniz durumunda: Biz CrowdTangle Kullanıcıların rızası bilgi veya ilkesini
uygulamayı toplamak ve CrowdTangle Kullanıcılarına açıklanan başka amaçlarla
bilgi paylaşabilir.
Yukarıda listelenen üçüncü taraflara ek olarak, Platform Ortağı kullanıcılarının bilgilerini aşağıdaki üçüncü taraflarla paylaşıyor:
❏ CrowdTangle Kullanıcıları: Platform İş Ortağı kullanıcılarının herkese açık hale
getirmeyi seçtiği Herkese Açık İçerik ve bu içerikle ilgili metrikler, örneğin Facebook
yorumları ve / veya beğenileri, CrowdTangle’ın performansını göstermek amacıyla
CrowdTangle Kullanıcıları ile paylaşılacaktır. Çeşitli sosyal medya platformlarındaki
kullanıcı içeriği. CrowdTangle Kullanıcılarımıza, Platform İş Ortağı kullanıcılarının
Platform Ortaklarımızın web sitelerini nasıl kullandıklarına ve belirli içerikle ilgili
toplam beğeni ve / veya yorum sayısı gibi belirli içeriğe nasıl yanıt verdiğine bağlı
olarak toplu bilgiler de sağlıyor.


Üçüncü taraf hizmetleri, sizin hakkınızda topladıkları bilgileri kendi gizlilik politikalarına uygun olarak toplayabilir, işleyebilir ve kullanabilir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta
özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasla düzenlemektir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun madde 10 gereği veri sorumlusunun
aydınlatma yükümlülüğü olduğu üzere WhatsApp Inc. da konu üzerinde hassas bir şekilde durmaktadır. Diğer yandan herhangi bir ihlal durumunda başvurulacak Türkiye’de bir olması ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından bizim iç hukukumuza uygunluğunun takibatı gerekmektedir. Kişisel verilerin korunmasının ihlali durumunda ilgili kişilerin Kurul’a başvuru imkanı vardır.