Nice Yıllara

Anıl K.
468 views

Emeğin Serüveni Dergisi yoluna devam ediyor. Üç yıl önce kararlı bir avuç insanın çabasıyla yayıncılık hayatına başladı. Bugün derginin üçüncü yılını kutluyoruz. Fakat unutulmaması gereken bir şey var; o da derginin tarihsel kökeninin her bakımdan sağlam olmasıdır. Emeğin Serüveni Dergisi değerlerini insanlığın devrimci birikiminden alıyor. Örneğin, Fransız Devriminin aydınlanmacılığını, Komünist Manifestonun ve Karl Marks’ın Kapital adlı eserinin kuramsal birikimini, Paris Komünün ise eylemsel deneyimlerini içselleştiren bir bakış açısıyla olaylara yaklaşıyor ve toplumsal sorunları bu çerçevede analiz ediyor. Öte yandan dergi 1917 Ekim Devriminin insanlığı bir adım ileriye taşımasının mirasçılığını sürdürüyor (ki bu ilk sosyalist devrim tarihte emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı yürütülen mücadeleleri ateşlemişti). Emeğin Serüveni Dergisi sığ bir dergi değil. Bir tarihsel ve kuramsal arka planı var.
Soldaki çürümeye ve savrulmaya karşın Emeğin Serüveni Dergisi insanlığın en büyük hayali olan sınıflı toplumdan sınıfsız topluma geçiş iddiasını sürdürüyor. Dergi tarihi ve toplumsal gerçekliği mercek altına alırken Marksizm’in geniş literatüründen faydalanıyor. Güncel konulara çubuk bükerken tarihi ve diyalektik bağı kurmasını biliyor. Kimsenin taraf olmaya cesaret etmediği ya da ikircikli yaklaştığı konularda cesurca tutum alıyor ve sözünü esirgemiyor.
Ayrıca (ki en önemlisi de bu) günümüz dijital ve basılı medyası fonlanabilmek için patronların, liberal çevrelerin, Sivil Toplum Kuruluşlarının kapısında kuyruk oluştururken Emeğin Serüveni Dergisi her türlü zorluğa rağmen ilkelerinden taviz vermeden gelen baskıları etkisizleştirerek yoluna kararlılıkla devam ediyor.
Emeğin Serüveni Dergisi sadece üçüncü yılını kutlamıyor, tarihsel bağlarının haklılığını, aklın ve bilimin önemini, toplumu parça parça saran çürümüşlük karşısında da her geçen gün sözünü daha güçlü ve gür söylüyor. Dergi, emperyalizmin halkları paramparça ettiği, bu bağlamda her türlü baskının, sömürünün, katliamın ve insanı dramın yaşandığı bir çağda sessiz kalmamanın gerektiği bilinciyle gerçeği haykırmayı sürdürüyor.
Emeğin Serüveni Dergisi üçüncü yılında da ülkede ve dünyada yaşanan toplumsal ve çevresel sorunları değerlendirirken ilkelerine bağlı kalarak yayıncılığını sürdürecektir. Emeğin ve mazlumların var olduğu bir dünyada sözünü esirgemeyecek ve ışık saçmaya devam edecektir.
Bu duygularla Emeğin Serüveni Dergisi yayın kuruluna, yazarlarına ve okuyucularına yoldaşça sevgilerimi gönderiyorum.