Devrim Okuyoruz

Emegin Seruveni
691 views

Yaşadığımız topraklarda, tarafsız, ilkeli, doğru haberciliğin en önemli adreslerinden biri olan Devrim Gazetesi, gerici ve yandaşların hedefi haline geldi.  Devrim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan sevgili Tolga Kaan hakkında tazminat davası açıldı. Bu yaptıkları bizi hiç şaşırtmadı. Günümüzde gerici ve yandaş olmayan, halka doğru haberi aktarmak için mücadele eden ilkeli gazete ve gazetecilerin, bu baskılarla yıldırılmaya ve susturulmaya çalışıldığı gerçeği karşısında, gerçekten bu yapılana hiç şaşırmadık!

Devrim gazetesi kurulduğu günden beri durduğu çizgiden tek bir adım bile geri gitmedi. Onları yollarından döndürmek için her yolu deneyen köhne, kokuşmuş bir zihniyetle sürekli karşı karşıya kalmasına rağmen, ilkelerinden taviz vermeden dimdik yoluna devam etti. Gazeteyi önce ekonomik yollarla durdurmaya çalışıyorlar, yetmiyor tazminat davaları açarak yıldırmaya çalışıyorlar. Belli ki devrimcileri hiç tanımamışlar! Ama yaptıkları bir hesap hatası var. Devrimciler ne sağcılara benzer ne de fonculara. İnandıkları değerler uğruna mücadeleyi sonuna kadar yürütürler. Ancak günümüzde herkesin bildiği acı bir gerçeklik var o da şu ki; Türkiye de gazetecilik yapmak nerdeyse imkânsız hale geldi. Gazetelerin birçoğu kepenk indirip kapatırken kimileri de gazetelerini sorgusuz sualsiz teslim etti. Hele bir de omurgasız foncular var ki onlar AB ve ABD nin doğrudan kalemşörleri. Bu foncular gibi sınırsız itaatle, sorgulamadan biat ederek gazetecilik yapmakta ne var herkes yapar. İşte burada devrim gazetesinin amansız farkı ortaya çıkıyor. Gericisi, yobazı, yandaşı çıldırmasın da kimler çıldırsın? Ancak ne yaparlarsa yapsınlar Devrim Gazetesini  susturamazlar. Çünkü onların arkasında kan emici sermayedarlar, fon şirketleri, yerli, yabancı para babaları yok, doğrudan koca bir halk var.  Biz inanıyoruz ki Devrim Gazetesinin ömrü oldukça uzun ve biz en doğru haberlere Devrimle ulaşmaya devam edeceğiz. Bu inançla, sonuna kadar Devrim Gazetesi ve sevgili Tolga Kaan’ın yanındayız. Bir kez daha hatırlatalım ki gericisi, yobazı, yandaşı tarihin çöplüğüne gidecek, Devrim Gazetesi ayakta kalmaya devam edecek. Çünkü halkımız kimin doğruların yanında olduğunu ve doğruları aktarmak için direndiğini bildiği gibi kimin paçavra olduğunu çok iyi biliyor.

Devrim Gazetesi ve sevgili Tolga Kaan, önünüzde daha çok uzun bir yol var ve bu yolda sonsuza kadar dayanışmayla…