5 Nisan Avukatlar Günü

“Son Söz” her zaman savunmanın olmuştur ve olmaya devam edecektir.

Gamze Güven
878 views

Tarihsel temelinde hak arama özgürlüğü ve kutsal savunma hakkı olan avukatlık mesleğini ifa eden tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Gününü kutluyoruz.
Çok üzücüdür ki, bir 5 Nisan Avukatlar Gününü daha böyle ağırlaşan sorunlar, mesleğe ve avukatlara yönelik giderek daha da artan saldırılar içinde karşıladık.
Savunmanın savunulmak zorunda kalındığı, haklarını aradıkları için ve/veya toplumu aydınlatma görevini yerine getirdikleri, vatandaşın hak arama özgürlüğünün sesi oldukları için haklarında soruşturmalar açılan, hapsedilen avukatları ve ülkemizin yaşadığı büyük felakette hayatlarını kaybeden tüm avukatlarımızı, bu özel günde saygı ile anıyoruz.
Adalete inancın ve hukuk güvenliğinin kalmadığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının bile tartışmaya açıldığı ve hatta tanınmadığı, yargı erkinin, yürütmenin baskı ve zorlamaları altında ezildiği bir ortamda, hak için, adalet için sesini yükselten avukatlara yönelik baskıların, saldırıların hiç olmadığı kadar arttığı bir dönemi yaşıyoruz.
Neredeyse her gün yenisi açılan hukuk fakülteleri nedeniyle, hukuk eğitiminin ve yargının kalitesi hızla düşmüştür. Avukatlar geçim sıkıntısı içinde boğuşmakta ve bu nedenle intihar eden avukat sayısı hızla artmaktadır. Yargının en önemli ayağı olan savunmayı temsil eden avukatlar, angarya niteliğindeki CMK ücretlerini protesto ettikleri için adli soruşturmalarla, davalarla karşı karşıya kalmaktadır. Avukatlar, çalışma alanları olan adliyelerde, duruşma salonlarında, kolluk birimlerinde, cezaevlerinde sistematik bir şekilde saldırılara ve tehditlere maruz kalmaktadır. Ancak bilinmelidir ki; savunmayı temsil eden avukatlar tehdit altındaysa, halkın savunma hakkı da tehdit altındadır.
Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını tümüyle yitirdiği, adil yargılanma hakkının hiçe sayıldığı, temel insan haklarını temsil eden, İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı gibi hakların hiçe sayıldığı, toplumsal ayrışma ve kutuplaşmanın had safhaya çıktığı, Cumhuriyetin kazanımlarının, demokratik hukuk devletinin temellerinin aşındırılarak ortadan kaldırılmak istendiği bu karanlık günlerde, her zaman ezilenin, hakkı yenenin, savunulmaya ihtiyaç duyanın yanında olmaya devam edecek olan yine avukatlardır.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen, halkın hak arama hürriyetinin teminatı olan, adalet için, hukukun üstünlüğü için canını ortaya koyan, tutsak bile olsa mücadele gücünü ve yarınlara umudunu hiç kaybetmeyen tüm avukatları gelecek güzel günlere olan inancımızla selamlıyoruz.
“Son Söz” her zaman savunmanın olmuştur ve olmaya devam edecektir.